Thành viên
Liên kết thư viện
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập skype hoặc Yahoo Messenger để nhận hỗ trợ trực tuyến:
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 39,154
Thành viên: 70
Tổng số
Khách: 2,423,902
Thành viên: 31,682

SÁCH MỚI THÁNG 6 - 37 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới nhất năm 2013

Đăng ngày: 31/07/2013; 20 lần đọc. In trang Quay lại

Kế toán – kiểm toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng có chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế, tài chính, ngân sách phục vụ cho việc điều hành và quyết định của kinh tế nhà nước cũng như của mối đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.Ngày 06-12-2012,TT số 214/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính đã ban hành "Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam". Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới gồm 37 chuẩn mực mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01-1-2012.

Kèm theo Thông tư này ba mươi bảy (37) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

1. Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1- Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, …

2. Chuẩn mực số 200 – Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán …

3. Chuẩn mực số 210- Hợp đồng kiểm toán.

4.Chuẩn mực số 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.

5. Chuẩn mực số 230- Tài liệu, hồ sơ kiểm toán.

6.Chuẩn mực số 240- Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận …

7.Chuẩn mực số 250- Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính.

8. Chuẩn mực số 260- Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

9. Chuẩn mực số 265- Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ …

10. Chuẩn mực số 300- Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.

11. Chuẩn mực số 315- Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu …

12. Chuẩn mực số 320- Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

13. Chuẩn mực số 330- Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá.

14. Chuẩn mực số 402- Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài.

15. Chuẩn mực số 450- Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán.

16. Chuẩn mực số 500- Bằng chứng kiểm toán.

17. Chuẩn mực số 501- Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt.

18. Chuẩn mực số 505- Thông tin xác nhận từ bên ngoài.

19. Chuẩn mực số 510- Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ.

20. Chuẩn mực số 520- Thủ tục phân tích

21. Chuẩn mực số 530- Lấy mẫu kiểm toán.

22. Chuẩn mực số 540- Kiểm toán các ước tính kế toán

23. Chuẩn mực số 550- Các bên liên quan.

24. Chuẩn mực số 560- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

25. Chuẩn mực số 570- Hoạt động liên tục.

26. Chuẩn mực số 580- Giải trình bằng văn bản.

27. Chuẩn mực số 600- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn

28.Chuẩn mực số 610- Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.

29.Chuẩn mực số 620- Sử dụng công việc của chuyên gia.

30.Chuẩn mực số 700- Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo
tài chính.

31.Chuẩn mực số 705- Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

32.Chuẩn mực số 706- Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán …

33.Chuẩn mực số 710- Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh.

34. Chuẩn mực số 720- Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

35. Chuẩn mực số 800- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ ..

36. Chuẩn mực số 805- Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán …

37. Chuẩn mực số 810- Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt.

 Chuẩn mực kiểm toán số 920 "Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước" ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có chuẩn mực mới thay thế

Sách được phân bổ về các kho: Kho GV - Tầng 1, Kho đọc HSSV - Tầng 2.

http://thuvien.tckt.edu.vn/sites/ilib/IlibViewBib.aspx?ServiceId=Ilib&Id=5677

Các tin khác

Sách theo phân loại
Lịch phục vụ
Tầng 2
Thứ 2 đến thứ 5
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: 13h30 - 16h45
Thứ 6:
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: Không phục vụ
(CB tham gia xử lý nghiệp vụ)
Thứ 7, chủ nhật: Không phục vụ
Cơ sở dữ liệu