Thành viên
Liên kết thư viện
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập skype hoặc Yahoo Messenger để nhận hỗ trợ trực tuyến:
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 1
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 39,158
Thành viên: 70
Tổng số
Khách: 2,423,906
Thành viên: 31,682

SÁCH MỚI THÁNG 3 - Giới thiệu sách

Đăng ngày: 04/03/2013; 20 lần đọc. In trang Quay lại

Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access:
Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán người ta sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra được những quyết định về quá trình kinh doanh, quá trình đầu tư,... gắn liền với các mục tiêu đã được xác định.

Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng quản lý khác nhau thì quá trình thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn các công cụ hỗ trợ để thực hiện các quy trình này.

Hiện nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh tế sản xuất nói chung và công tác kế toán nói riêng trở lên phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Với sự hỗ trợ của máy tính việc xử lý thông tin kế toán đã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do vậy hiện nay không ít các doanh nghiệp ở nước ta đã có những định hướng và chiến lược ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Việc lựa chọn sử dụng một phần mềm tin học nào cho công tác quản lý nói chung và công tác kế toán của doanh nghiệp nói riêng thì rất khó khăn, đòi hỏi người quản lý phải hiểu sâu về lĩnh vực tin học và tính chất của công tác quản lý cũng như đánh giá được đầy đủ khả năng, trình độ của nhân viên.

Để giúp các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng có chương trình và tài liệu tham khảo để ứng dụng tin học vào công tác kế toán, Viện Tài Chính Kế Toán và Tin học đã biên soạn cuốn sách "Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access". Cuốn sách này vừa làm giáo trình dùng để nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, vừa làm tài liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và dùng làm tài liệu để đào tạo nhân viên kế toán ở các cấp độ khác nhau.

Mục Lục:
Phần 1: Lý thuyết sổ kế toán và báo cáo tài chính
1. Sổ kế toán và những quy định về sổ kế toán
2. Các hình thức sổ kế toán.

Phần 2: Lý thuyết Access căn bản
1. Đại số quan hệ
2. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu trong Access
4. Tạo biểu mẫu nhập liệu - Form
5. Tạo báo cáo - Reports
6. Lập trình trên Access
7. Visual Basic Application - VBA.

Phần 3: Xây dựng phần mềm kế toán trên Access
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu
2. Tạo một số hàm dùng chung
3. Hướng dẫn nhập liệu trực tiếp trên bảng
4. Hệ thống Form nhập liệu
5. Xây dựng các queriss cơ sở
6. Xây dựng các bảng tổng hợp chi tiết
7. Lập các sổ nhật ký theo hình thức nhật ký chung
8. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
9. Tổng hợp số phát sinh đối ứng tài khoản bằng cross Tab query
10. Kỹ thuật lập các sổ tài khoản
11. Báo cáo thuế
12. Báo cáo tài chính
13. Chuyển sổ kế toán
14. In chứng từ
15. Xây dựng giao diện chương trình.

Sách được phân bổ vào các kho: Kho GV - Tầng 1, Kho mượn về nhà - Tầng 3.

http://thuvien.tckt.edu.vn/sites/ilib/IlibViewBib.aspx?ServiceId=Ilib&Id=5624

Các tin khác

Sách theo phân loại
Lịch phục vụ
Tầng 2
Thứ 2 đến thứ 5
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: 13h30 - 16h45
Thứ 6:
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: Không phục vụ
(CB tham gia xử lý nghiệp vụ)
Thứ 7, chủ nhật: Không phục vụ
Cơ sở dữ liệu