Thành viên
Liên kết thư viện
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập skype hoặc Yahoo Messenger để nhận hỗ trợ trực tuyến:
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 39,211
Thành viên: 70
Tổng số
Khách: 2,423,959
Thành viên: 31,682

Giới thiệu sách Tháng 4 - HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2017

Đăng ngày: 11/04/2017; 20 lần đọc. In trang Quay lại

 - Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

- Ngày 25 tháng 3 năm 2016 BTC ban hành thông tư 56/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước kèm theo quyết định sô 33/2008/QĐ-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính.

- Bộ Tài chính ban hành thông tư só 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm, duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp...

- Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN...

Nhằm kịp thời cung cấp các văn bản pháp luật đến các cơ quan, đơn vị, Nhà xuất bản tài chính đã cho phát hành cuốn "Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2017" để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Phần 2: Hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính về mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư.

Phần 3: Chế độ kiểm soát thu chi, cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc.

Phần 4: Quy định về quyết toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước qua KBNN.

Cuốn sách được phát hành vào tháng 12/2016, Thư viện đã bổ sung tài liệu vào tháng 3/2017 để đáp ứng nguồn tài liệu tham khảo của bạn đọc.

Các tin khác

Sách theo phân loại
Lịch phục vụ
Tầng 2
Thứ 2 đến thứ 5
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: 13h30 - 16h45
Thứ 6:
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: Không phục vụ
(CB tham gia xử lý nghiệp vụ)
Thứ 7, chủ nhật: Không phục vụ
Cơ sở dữ liệu