Thành viên
Liên kết thư viện
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập skype hoặc Yahoo Messenger để nhận hỗ trợ trực tuyến:
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 4
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 39,185
Thành viên: 70
Tổng số
Khách: 2,423,933
Thành viên: 31,682
Tìm kiếm theo từ khóa
Tìm thấy (33) tài liệu phù hợp điều kiện tìm kiếm!
Trang 1 trong tổng cộng 2 trang (33 bản ghi)
Sắp xếp theo Thứ tự
 • .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Mankiw, Gregery N
  Ngôn ngữ: vie
  Thông tin xuất bản: Sigapore: New Tech Park, 2014
  Sách đơn
 • .
  Giáo trình Kinh tế học
  Tác giả: Vũ Kim Dung
  Ngôn ngữ: vie
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
  Sách tập
 • .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Pindyck., Robert S
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: TP.Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế Tp.HCM, 2015
  Sách đơn
 • .
  Bài tập và trắc nghiệm kinh tế học vi mô
  Tác giả: Nguyễn Văn Dần
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2012
  Sách đơn
 • .
  Kinh tế học
  Tác giả: Samuelson Paul A.
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2011
 • .
  Kinh tế học
  Tác giả: Samuelson Paul A.
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2011
  Sách tập
 • .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Begg, David
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 2011
 • .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Begg, David
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 2011
  Sách đơn
 • .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Nguyễn Văn Dần
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2010
  Sách đơn
 • 10  .
  Bài tập và trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Nguyễn Văn Dần
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2007
  Sách đơn
 • 11  .
  Bài tập kinh tế học vi mô
  Tác giả: Nguyễn Văn Dần
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2007
  Sách đơn
 • 12  .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Đinh Thanh Nhã
  Ngôn ngữ: vie
  Thông tin xuất bản: T.p Hồ Chí Minh: T.p Hồ Chí Minh, 1994
  Sách đơn
 • 13  .
  Kinh tế học vi mô
  Tác giả: Ngô Đình Giao
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 1997
  Sách đơn
 • 14  .
  Kinh tế học vi mô
  Tác giả: Ngô Đình Giao
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 1997
  Sách đơn
 • 15  .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Phạm Văn Phổ
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: H., 1996
  Sách đơn
 • 16  .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Phạm Văn Phổ
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: H., 1994
  Sách đơn
 • 17  .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Phạm Văn Phổ
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: H., 1995
  Sách đơn
 • 18  .
  Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 1998
  Sách đơn
 • 19  .
  Kinh tế học vi mô
  Tác giả: Pindyck, Robert S.
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 1999
  Sách đơn
 • 20  .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Vũ Đình Bách
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 1997
  Sách đơn
 • 21  .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Gordon, Robert J.
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Khoa học và Kỹ thuật, 1994
  Sách đơn
 • 22  .
  Kinh tế học vi mô
  Tác giả: Pindyck, Robert S.
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Khoa học và Kỹ thuật, 1994
  Sách đơn
 • 23  .
  Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Nguyễn Thái Thảo Vy
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2009
  Sách đơn
 • 24  .
  Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vi mô
  Tác giả: Nguyễn Văn Dần
  Ngôn ngữ:
  Thông tin xuất bản: H.: Lao động xã hội, 2006
  Sách đơn
 • 25  .
  Bài tập kinh tế học vi mô
  Tác giả: Nguyễn Văn Dần
  Ngôn ngữ: vie
  Thông tin xuất bản: H.: Tài chính, 2007
  Sách đơn
Trang 1 trong tổng cộng 2 trang (33 bản ghi)
Sắp xếp theo Thứ tự
Sách theo phân loại
Lịch phục vụ
Tầng 2
Thứ 2 đến thứ 5
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: 13h30 - 16h45
Thứ 6:
Sáng: 7h15 - 11h15
Chiều: Không phục vụ
(CB tham gia xử lý nghiệp vụ)
Thứ 7, chủ nhật: Không phục vụ
Cơ sở dữ liệu